Контакти


Albena Tours Facebook
Schnellsuche ...
обслужване на клиенти
Нашите служители са на
Ваше разположение:
Пн-Пт: 9.00-18.00ч

+359 800 12 211
Онлайн каталог
Нашият актуален каталог 2015 можете да изтеглите оттук


към каталога
полезни съвети и информация
За Вашата почивка в България сме събрали всички най-важни съвети и информация, които ще Ви бъдат полезни.

Тук ще научите повече за страната и хората, ще се информирате предварително за България.

Информация

Отстраняване на отговорността


Отговорност за съдържание

Съдържанието на нашите страници е изготвено с много старание. За верността, пълнотата и актуалността на съдържанието обаче не можем да гарантираме. Като предложители на услуги сме отговорни за собственото ни съдържание на тези страници по силата на общите закони съгласно чл. 6, абз. 1 по Междудържавния договор за медиийното разпространение и чл. 8, абз. 1 от Закона за ЕООД дружествата. Доставчиците на услуги не са задължени да следят или обстоятелствено да изследват предоставената от тях или съхранената от други информация, която насочва към противозаконна дейност. Задъжленията за отдалечаване или блокиране на използването на информация според общите закони остават незасегнати. Произтичаща в тази връзка отговорност е възможна едва от момента на узнаване за конкретно закононарушение. При узнаване за съответните закононарушения отстраняваме тези съдържания незабавно.

Отговорност за линкове

Нашите оферти съдържат линкове към външни уебстраници на трети лица, върху чиито съдържания не оказваме никакво вличние. Затова и не можем да гарантираме за тези чужди съдържания. За съдържания на оказаните с линкове страници са отговорни съответните доставчици на услуги или съставители на страниците. Оказаните с линкове страници се проверяват за възможни закононарушения към момента на обозначаването им с линк. Противозаконни съдържания не са открити към момента на оказването на страниците с линкове. Постояннен контрол върху съдържанието на тези страници не се допуска без конкретни закононарушения. При узнаване за съответните закононарушения отстраняваме съответния линк незабавно.

Авторско право

Съставителите на страниците полагат усилия да съхраняват постоянно своето авторско право, съответно да контролират своите освободени от лиценз дейности. Изготвените от съставителите на страници съдържания и завършени проекти на тези страници се съблюдават според немското законодателство за авторско право. Участия на трети лица се признават като такива. Размножаването, обработването и разпространението на всякакъв вид използване извън границите на авторското право изискват писменото одобрение на съответния автор/съставител. Изтегляния и копия на тези страници са разрешени само за лични, некомерсиални цели.

Защита на данните

Публикуването на лични данни на нашите страници (имена, адреси или и-мейл адреси) винаги е, доколкото е възможно, на добороволни начала. Използването на оферти и услуги винаги е, доколкото е възможно, възможно без предоставяне на лични данни. Използването на данните за контакти, публикувани по законовите задължения за издателско каре, от трети лица за препращане на недвусмислено поръчани реклама и информационни материали, е изрично противозаконно. Съставителите на страниците изрично си запазват правото да действат законово в случай на непоискано изпращане на рекламна инфорамация под формата на спам мейлинг.